radni pritisak 50 – 500 bar 50 – 1000 bar
kapacitet 9- 30 l/min 7 – 16 l/min
električni motor max . Izlazna snaga / snage, brzina, stanje mirovanja, sustav za hlađenje 36 kW / 30kW 1480 rpm, 0 rpm, zark 36 kW / 30kW 1480 rpm, 0 rpm, zrak
električni priključak, dužina kabela 400V/50 Hz/63 A, 5,0 m 400V/50 Hz/63 A, 5,0 m
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max. temperatura ulazne vode 28 kW, 940 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40°C 28 kW, 1057 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40°C
standardna veličina sapnice 055 USgal/min 019 USgal/min
zaštita od nedostatka vode izbor izbor
konstruiran za rad (sati/dan) 24 24
garancija – jamstvo (mjeseci) 24 24
kapacitet spremnika za vodu 90 l 90 l
dužina x širina x visina 1300 x 800 x 1300 mm 1300 x 800 x 1300 mm
zvuk buka 73, 94 dB 73, 94 dB
kataloški broj g583 g584

Galerija Base jet 30 e

Video Base jet 30 e

  • Stroj za hidrodemoliranje

  • Stroj za visokotlačno pranje

  • Stroj za čišćenje pod pritiskom do 1000 bara

  • Visokotlačna pumpa za primjenu u industriji

radni pritisak 50 – 500 bar 50 – 1000 bar
kapacitet 9- 30 l/min 7 – 16 l/min
električni motor max . Izlazna snaga / snage, brzina, stanje mirovanja, sustav za hlađenje 36 kW / 30kW 1480 rpm, 0 rpm, zark 36 kW / 30kW 1480 rpm, 0 rpm, zrak
električni priključak, dužina kabela 400V/50 Hz/63 A, 5,0 m 400V/50 Hz/63 A, 5,0 m
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max. temperatura ulazne vode 28 kW, 940 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40°C 28 kW, 1057 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40°C
standardna veličina sapnice 055 USgal/min 019 USgal/min
zaštita od nedostatka vode izbor izbor
konstruiran za rad (sati/dan) 24 24
garancija – jamstvo (mjeseci) 24 24
kapacitet spremnika za vodu 90 l 90 l
dužina x širina x visina 1300 x 800 x 1300 mm 1300 x 800 x 1300 mm
zvuk buka 73, 94 dB 73, 94 dB
kataloški broj g583 g584

Pošaljite upit