Skidanje bitumena je jedan od najtežih poslova kada se radi o skidanju slojeva. zbog tehnologije promijenjivih mlaznica falchovi uređaji mogu skidati bitumen i sa mineralnih i sa metalnih površina. skinuti bitumen se može hvatati jednostavnom tehnologijom filtriranja te se može vratiti natrag u ciklus vrijednih materijala.