Čišćenje fasada je tržište koje raste širom europe. Često je potrebno skinuti stare slojeve da bi se omogućilo funkcioniranje novih sistema boja koje omogućiju aktivno disanje fasada. Uz to, podloge, moraju zadovoljiti zahtjeve novih premaza u smislu lijepljenja, hrapavosti…. Falch razvija uređaje i opremu više od 25 godina. Više od 50.000.000 m2 referentne površine daje dokaz falchova iskustva u ovom sektoru. Teško da postoji grad u europi u kojem nema referentnih objekata koje smo mi čistili zajedno s našim kupcima. Cilj je uvijek dobiti optimalnu pripremu površine, što se izvodi brzo, na način prihvatljiv za očuvanje okoliša i bez problema. Ovo će zadovoljiti ne samo one koji rukuju opremom nego i lokalne stanovnike koji žive u blizini objekata na kojima se radi.