Pritisak 28 kw, 1000 bar
Kapacitet 13 l/min,
Kat. Broj UM62969
Stanje Dobro
Radni sati 1109 h
Godina 2013
Cijena 19.400 €