Kod pranja vanjskih površina važni faktori su dobri rezultati i visoka razina učinka po m2 . Tisuće m2 čekaju na vas da ih otvorite kao novi segment tržišta. Falchova tehnologija hidrodemoliranja ovdje nudi jedinstveni pribor koji proizvodi jednako jedinstvene rezultate u pranju. Gdje god da se pojavite s vašim profesionalnim falchovim visokotlačnim peračem – sve ćete očistiti 100%.