Visokotlačni Falch perač / visokotlačna pumpa 300 BARa

  • Falch Stroj za hidrodemoliranje

  • Falch Stroj za visokotlačno pranje

  • Falch Stroj za čišćenje pod pritiskom do 3000 bara

  • Falch Visokotlačna pumpa za primjenu u industriji

Radni pritisak 30 – 200 bar 30 – 300 bar
Kapacitet 10 – 30 l/min 8 – 18 l/min
Električni motor max . Izlazna snaga / snage , brzina, stanje mirovanja, sustav za hlađenje 13 kW / 11 kW, 1460 rpm, 2100 rpm, zrak 13 kW / 11 kW, 1460 rpm, 0 rpm, zrak
 Električni priključak, dužina kabela 400 V/50 Hz/32 A, 4,0 m 400 V/50 Hz/32 A, 4,0 m
Snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode 11 kW 1460 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 70 °C 11 kW 1460 rpm, 2,5 bar, 50 °C
Standardna veličina sapnice 100 USgal/min 045 USgal/min
Konstruiran za rad (sati/dan) 24 24
Garancija – jamstvo (mjeseci) 24 24
Masa praznog uređaja 230 kg 230 kg
Dužina x širina x visina 1175 x 760 x 945 mm 1175 x 760 x 945 mm
Zvuk buka LpA = 77 dB, LpW = 94 dB LpA = 77 dB, LpW = 94 dB
Kataloški broj g338 g332
  • Falch Stroj za hidrodemoliranje

  • Falch Stroj za visokotlačno pranje

  • Falch Stroj za čišćenje pod pritiskom do 3000 bara

  • Falch Visokotlačna pumpa za primjenu u industriji

Radni pritisak 30 – 200 bar 30 – 300 bar
Kapacitet 10 – 30 l/min 8 – 18 l/min
Električni motor max . Izlazna snaga / snage , brzina, stanje mirovanja, sustav za hlađenje 13 kW / 11 kW, 1460 rpm, 2100 rpm, zrak 13 kW / 11 kW, 1460 rpm, 0 rpm, zrak
 Električni priključak, dužina kabela 400 V/50 Hz/32 A, 4,0 m 400 V/50 Hz/32 A, 4,0 m
Snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode 11 kW 1460 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 70 °C 11 kW 1460 rpm, 2,5 bar, 50 °C
Standardna veličina sapnice 100 USgal/min 045 USgal/min
Konstruiran za rad (sati/dan) 24 24
Garancija – jamstvo (mjeseci) 24 24
Masa praznog uređaja 230 kg 230 kg
Dužina x širina x visina 1175 x 760 x 945 mm 1175 x 760 x 945 mm
Zvuk buka LpA = 77 dB, LpW = 94 dB LpA = 77 dB, LpW = 94 dB
Kataloški broj g338 g332

Pošaljite upit