Radni tlak i temperatura vode mogu se mijenjati prema svim površinama. Od ekspandiranog polistirena, metala, stakla, kamena pješčenjaka, gipsa, cigle ili tvrdog betona.