Pritisak 230 kw, 1500 bar
Kapacitet 82 l/min,
Kat. Broj UM60695
Stanje Dobro
Radni sati 467 h
Godina 2018
Cijena 162.400 €