• Stroj za hidrodemoliranje

  • Stroj za visokotlačno pranje

  • Stroj za čišćenje pod pritiskom do 3000 bara

  • Visokotlačna pumpa za primjenu u industriji

radni pritisak 300 – 1000 bar 600 – 2500 bar 600 – 3000 bar
kpacitet 23 – 67 l/min 9 – 26 l/min 8 – 22 l/min
električni motor max . Izlazna snaga / snage , brzina, stanje mirovanja, sustav za hlađenje 160 kW /132 kW 1800 rpm, 900 rpm, zrak 160 kW /132 kW 1800 rpm, 900 rpm, zrak 160 kW /132 kW 1800 rpm, 900 rpm, zrak
električni priključak, dužina kabela 400V/50 Hz/250 A 400V/50 Hz/250 A 400V/50 Hz/250 A
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode 125 kW, 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c 125 kW, 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c 125 kW, 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c
standardna veličina sapnice 090 usgal/min 023 usgal/min 018 usgal/min
zaštita od nedostatka vode uključeno uključeno uključeno
sustav protiv zaleđivanja uključeno uključeno uključeno
konstruiran za rad (sati/dan) 24 24 24
garancija – jamstvo (mjeseci) 24 24 24
kapacitet spremnika za vodu 80 l 80 l 80 l
zvuk buka LpA = 75 dB, LwA = 97 dB LpA = 73 dB, LwA = 96 dB
LpA = 75 dB, LwA = 97 dB
LpA = 73 dB, LwA = 96 dB
LpA = 75 dB, LwA = 97 dB

Galerija

  • Stroj za hidrodemoliranje

  • Stroj za visokotlačno pranje

  • Stroj za čišćenje pod pritiskom do 3000 bara

  • Visokotlačna pumpa za primjenu u industriji

radni pritisak 300 – 1000 bar 600 – 2500 bar 600 – 3000 bar
kpacitet 23 – 67 l/min 9 – 26 l/min 8 – 22 l/min
električni motor max . Izlazna snaga / snage , brzina, stanje mirovanja, sustav za hlađenje 160 kW /132 kW 1800 rpm, 900 rpm, zrak 160 kW /132 kW 1800 rpm, 900 rpm, zrak 160 kW /132 kW 1800 rpm, 900 rpm, zrak
električni priključak, dužina kabela 400V/50 Hz/250 A 400V/50 Hz/250 A 400V/50 Hz/250 A
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode 125 kW, 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c 125 kW, 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c 125 kW, 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c
standardna veličina sapnice 090 usgal/min 023 usgal/min 018 usgal/min
zaštita od nedostatka vode uključeno uključeno uključeno
sustav protiv zaleđivanja uključeno uključeno uključeno
konstruiran za rad (sati/dan) 24 24 24
garancija – jamstvo (mjeseci) 24 24 24
kapacitet spremnika za vodu 80 l 80 l 80 l
zvuk buka LpA = 75 dB, LwA = 97 dB LpA = 73 dB, LwA = 96 dB LpA = 73 dB, LwA = 96 dB

Pošaljite upit