Ono što se do prije nekoliko godina smatralo nemogućim danas je moguće pomoću falchove tehnologije hidrodemoliranja vodenim mlazom. Upotrebom samo vode bez medija za razbijanje čelične površine se oslobađaju od hrđe. Naše ultra visokotlačne prikolice rade s multi-mlaznim mlaznicama oštrim poput oštrica, koje uklanjaju hrđu i naslage kamenca bez traga. Ovo daje razinu čistoće visoke kvalitete. U jednom prolazu je moguće skinuti 5-6 slojeva boje i uz to, 98% krutina manje treba biti odloženo.