Stroj za estrihe Mixokret M710 je jednostavan za korištenje, električno upravljanje je alternativa M700. Ovaj transporter estriha je izgrađen  hidraulički utovar opreme i hidrauličko struganje, te je pogodno za miješanje i transport estriha, pijeska, šljunka i betona s sitnozrnoga zrna veličine do 16 mm.

Karatkteristike Mixokret M710 EB

  • Elektronski mikser pogon sa usmjerenim motorom
  • Multi-fazi, low-nošenje PM mikser brtve vratila
  • Veliko odzračivanje sustava
  • Integrirano podizanje prstena
  • Zamjenjive pražnjenje crijeva za povezivanje s ID 50, 65 ili 90
  • Hidraulički skip Mixokret M 710 EBS

Identičan M 710 EB, ali s hidrauličnim pogonom, kabelska kontrolirano strugala vitlo sa 11 m povući kabel i kabel vodič.

Tehnički podaci Mixokret M 710 E
Model M 710 E
Izlaz 4m3 / h
Pritisak 7 bar
Pomoćni kompresor 2,5 m3 / min
Motor 400 V 50 Hz elektromotorom
Snaga motora 7,5 kW
Motor drive Trofazna struja
Napon 400 V 50 Hz
Šasija nije odobrena za cestovnu uporabu
Težina 1200kg
Širina 1320mm
Max agregat 16 mm
Pritisak priključak KKV 70
Dužina 2600mm