Pranje, odmašćivanje pa čak i skidanje kamenca je moguće prilično jednostavno pomoću čiste vode. kontinuirani industrijski rad postavlja na opremu visoke zahtjeve. ovo je prava stvar za našu moćnu mašineriju koja neprekidno radi. temeljito čišćenje čelične površine od kamenca produžava vrijeme trajanja čeličnog alata 2-3 puta. stoga, nema razloga za štednju na profesionalnom tretmanu čeličnih površina.