Je posebna tehnologija te odličan izizov za operatore u potpuno drukčijim uvijetima za rad od visokotlačnog pranja na površini zbog prirodnih odnosa ronilca sa falch-ovom “podvodnom jedinicom” koja daje ravnotežu određenim odnosima pri kojim se ronilac nemože trznuti prilikom visokog podvodnog pritiska, ovom tehnologijom moguće je npr. Uklanjati školjke sa trupa broda ili luke, ili saniranja betona na hidrauličkim konstrukcijama kao što su elektrane, brane ili luke.