• Falch Stroj za hidrodemoliranje

  • Falch Stroj za visokotlačno pranje

  • Falch Stroj za čišćenje pod pritiskom do 500 bara

  • Falch Visokotlačna pumpa za primjenu u industriji

radni pritisak 0 – 500 bar
kpacitet 10 – 50 l/min
temperatura vode 10 – 155° c
potrošnja ulja za grijanje u 60 % opterećenja 5,4 l/h loživo ulje
električni motor max . Izlazna snaga / snage, brzina, stanje mirovanja, sustav za hlađenje 0,40 kW / 0,30 kW 2800 rpm, zrak
garancija – jamstvo (mjeseci) 24
kapacitet spremnika za loživo ulje 20 l
radni sati 24 h
dužina x širina x visina 700 x 720 x 1035 mm
zvuk buka 69, 87 dB
kataloški broj g312

Falch Galerija h99/500 hot water

  • Falch Stroj za hidrodemoliranje

  • Falch Stroj za visokotlačno pranje

  • Falch Stroj za čišćenje pod pritiskom do 500 bara

  • Falch Visokotlačna pumpa za primjenu u industriji

radni pritisak 300 – 1000 bar 600 – 2500 bar 600 – 3000 bar
kpacitet 23 – 67 l/min 9 – 26 l/min 8 – 22 l/min
električni motor max . Izlazna snaga / snage , brzina, stanje mirovanja, sustav za hlađenje 160 kW /132 kW 1800 rpm, 900 rpm, zrak 160 kW /132 kW 1800 rpm, 900 rpm, zrak 160 kW /132 kW 1800 rpm, 900 rpm, zrak
električni priključak, dužina kabela 400V/50 Hz/250 A 400V/50 Hz/250 A 400V/50 Hz/250 A
snaga, broj okretaja pumpe, potreban predpritisak vode, max.temperatura ulazne vode 125 kW, 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c 125 kW, 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c 125 kW, 610 rpm, 2,0 – 8,0 bar, 40 °c
standardna veličina sapnice 090 usgal/min 023 usgal/min 018 usgal/min
zaštita od nedostatka vode uključeno uključeno uključeno
sustav protiv zaleđivanja uključeno uključeno uključeno
konstruiran za rad (sati/dan) 24 24 24
garancija – jamstvo (mjeseci) 24 24 24
kapacitet spremnika za vodu 80 l 80 l 80 l
zvuk buka LpA = 75 dB, LwA = 97 dB LpA = 73 dB, LwA = 96 dB LpA = 73 dB, LwA = 96 dB

Pošaljite upit