STROJEVI ZA TORKRET

ALIVA 252 stroj za torkret Suhi postupak

Ovaj ”mali” stroj je namijenjen radovima gdje je bitno imati mali snažan stroj u malom prostoru, npr. u rudnicima ili jamama. Druga područja primjene ovog stroja su zaštita pokosa, izrada obloga u vodospremama i bazenima, nabacivanje prvog sloja jednocjevnih ili dvocijevnih tunela, sanacija kotlovskih ložišta…

Read more

ALIVA 263 stroj za torkret

suhi i mokri postupak ALIVA 263 je odličan stroj za aplikaciju mlaznog betona – bilo da je riječ o suhom ili mokrom postupku. Jedna od posebnosti ovoga stroja je da stroj radi savršeno kod korištenja armirno metalnih vlakana u mokrom postupku…

Read more