PUTZMEISTER ELEKTRIČNI STROJEVI ZA GLAZURE

Putzmeister Mixokret M710 EB, EBS

Stroj za estrihe Mixokret M710 je jednostavan za korištenje, električno upravljanje je alternativa M700. Ovaj transporter estriha je izgrađen  hidraulički utovar opreme i hidrauličko struganje, te je pogodno za miješanje i transport estriha, pijeska, šljunka i betona s sitnozrnoga zrna veličine do 16 mm. Karatkteristike Mixokret M710 EB Elektronski mikser pogon sa usmjerenim motorom Multi-fazi, low-nošenje …

Read more

Putzmeister Mixokret M 500 E

Mixokret M 500 je uspješniji razvoj stroja estriha M 501. Potpuno over-radio miješanje komora je sada volumen od 640 l, a time je pogodan za duže intervalne isporuke. Nadalje s M 500 s pritiskom veze KKV108 možete dostaviti estrihe, pijeska i finog betona do 32 mm velične zrna. Karaktieristike Mixokret M 500 E: Više kompaktan i …

Read more

Putzmeister Mixokret M 700 E

Mixokret M 700 E je nasljednik prosperitetnog M 701 i osnovna verzija električnih strojeva za estrihe. Te je savršeno pogodna za dostavu estriha, pijeska, šljunka i fini beton do 16 mm veličine zrna. Značajke: više kompaktan i stabilan čelični okvir s podizanjem očiju izmjenjiva vuča (nije odobrena za cestovnu uporabu) snažan električni motor miješanje posuda …

Read more