Pritisak 28 kw, 1000 bar 28 kw, 1000 bar 28 kw, 1000 bar
Kapacitet 14 l/min, 14 l/min, 14 l/min,
Kat. Broj UM64332 UM91193 UM22866
Stanje Dobro Dobro Dobro
Radni sati 90 h 463 h 339 h
Godina 2017 2018 2019
Cijena 26.400 € 27.800 € 28.900 €
       

 

Video